141414 41423D 6F7279 838943 8697A7 99807B B9AAA3 C3E3FA

Jan Blanken Droogdok Hellevoetsluis

Posted by
Dreams come true (Utrecht, Netherlands) on 12 September 2019 in Architecture and Portfolio.

Start of construction 1798 opened 1822.
The dock consists of two parts: a part in which ships are sailed for maintenance and a part in which new ships could be built. The latter part is separated from the former by two watertight doors. The former is connected to the port by means of a ship's door. In order to be able to sail ships in and out of the dock, the dock is first filled up, after which the water-filled ship door is pumped empty so that it floats. The walls are not straight, but cascading like an amphitheater. In this way all parts of the ship's keel can be easily reached.
Hellevoetsluis used to be a naval port. The navy needed a dock for the construction and maintenance of ships. Jan Blanken designed this dock and made use of new techniques. For example, a steam engine was purchased from James Watt's company for emptying the dock. This machine was installed in the pump house, a building that was demolished in the 1960s and completely rebuilt in 2001 in the old style. It now houses a restaurant.
Hundreds of piles were driven in front of the foundation of the dock to pull the floor down, as it were, to prevent the bottom of the dock from rising due to the pressure of the groundwater. The ship's door, a French invention, was completely new to the Netherlands. The original ship door was made of wood; in the 80s of the 19th century it was replaced by a copy consisting of riveted iron plates. This door still works. After the navy's departure from Hellevoetsluis, the dry dock came into private hands. The dock was in operation until the 70s of the twentieth century. After this it fell into disrepair.
The dry dock was completely restored in 2005. Maintenance of small ships can be carried out at the dock. This often concerns historic ships. Studbook ships also regularly use this dock.
Begin bouw 1798 geopend 1822 .
Het dok bestaat uit twee delen: een deel waarin schepen voor onderhoud worden gevaren en een deel waar nieuwe schepen in gebouwd konden worden. Het laatstgenoemde gedeelte is van het eerstgenoemde gescheiden door twee waterdichte deuren. Het eerstgenoemde staat door middel van een schipdeur in verbinding met de haven. Om schepen in en uit het dok te kunnen varen, laat men het dok eerst vollopen, waarna de met water gevulde schipdeur wordt leeggepompt zodat deze gaat drijven. De wanden zijn niet recht, maar als een amfitheater trapsgewijs opgebouwd. Op deze manier kunnen alle delen van de kiel van het schip gemakkelijk worden bereikt.
Hellevoetsluis was vroeger een marinehaven. De marine had voor de bouw en het onderhoud van schepen behoefte aan een dok. Jan Blanken ontwierp dit dok en maakte daarbij gebruik van nieuwe technieken. Zo werd voor het leegpompen van het dok een stoommachine gekocht bij het bedrijf van James Watt. Deze machine stond in het pomphuis opgesteld, een gebouw dat in de jaren 60 van de 20e eeuw werd gesloopt en dat in 2001 geheel in oude stijl is herbouwd. Het herbergt thans een restaurant.
Voor de fundering van het dok werden honderden heipalen geslagen die de vloer als het ware omlaag trekken om te voorkomen dat de bodem van het dok door de druk van het grondwater omhoog komt. De schipdeur, een Franse uitvinding, was geheel nieuw voor Nederland. De oorspronkelijke schipdeur was van hout; in de jaren 80 van de 19e eeuw is deze vervangen door een exemplaar dat bestaat uit geklonken ijzeren platen. Deze deur werkt nog steeds. Na het vertrek van de marine uit Hellevoetsluis kwam het droogdok in particuliere handen. Tot in de jaren 70 van de twintigste eeuw was het dok in bedrijf. Hierna raakte het in verval.
In 2005 is het droogdok geheel gerestaureerd. In het dok kan onderhoud aan kleine schepen worden uitgevoerd. Vaak gaat het hierbij om historische schepen. Ook maken Stamboekschepen regelmatig gebruik van dit dok.

Welcome to my photo site.
Photographing is my hobby.
I also take my rest during my walks through photography.
I love nature, but also architecture and photograph what my eyes see on the way.
Take a look around and have fun with the pictures.
My photos are copyrighted and may not be used without my permission.
I post only Monday /Tuesday /Wednesday / Thursday and Friday.

Jypyä Pop from Turku, Finland

Interesting document

12 Sep 2019 6:04am

Existence Artistique from Angers, France

Agréable

12 Sep 2019 6:47am

Ralf Kesper from Fröndenberg, Germany

Nice old shipyard.

12 Sep 2019 7:15am

Hiro from Kyoto, Japan

very nice

12 Sep 2019 10:47am

Shaun from Massachusetts, United States

A very interesting image, with the information about the dry dock. 5*

12 Sep 2019 11:07am

@Shaun: Thanks for the stars.

Devi from Chennai, India

wow...a fantastic history here !!! Wow more than 221 years and still looks so good!!! Thank you for sharing this wonderful image and information :)

12 Sep 2019 3:03pm

Mhelene from Villiers-sur-Marne, France

Superb composition .

12 Sep 2019 3:43pm

Steven from Chicagoland, United States

Splendid overview of this dock! Thank you for the background information.

12 Sep 2019 6:14pm

Marjolein from Westvoorne, Netherlands

Kijk....nu zie ik het ook eens goed ;-0

13 Sep 2019 9:39am